REFERENCE


Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobních údajů
Vyplňte prosím všechna pole formuláře
Děkujeme, Váš vzkaz byl odeslán.

 

Dokážeme se přizpůsobit Vašim požadavkům, proto do našeho portfolia patří firmy všech velikostí z celé řady průmyslových oborů:

automotive, strojírenství, stavební prvky, chemický průmysl, nápoje a potraviny, hutnictví.

Kdo věří v CARGO SYSTEM


CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo